Запетая: Наръчник на основните правописни правила.

извън темата
Аватар
Nikolay
Site Admin
Мнения: 23
Регистриран на: Пон Май 03, 2021 3:34 pm

Запетая: Наръчник на основните правописни правила.

Мнение от Nikolay »

Понеже много хора бъркат в правописните правила за използването на запетая, реших, че това ще е полезно.

За съставянето на текста са ползвани материали от интернет. Не претендирам да съм изчерпателен по темата, нито пък да се вживявам в ролята на учител по българска граматика. Ако някои има забележки, моля да коментира.
На всеки от нас, дори и на хората с висока култура на писане, понякога се случва да си зададе въпроса: Пише ли се тук запетая, или не?

Запетая се пише, за да се отделят простите изречения в състава на сложното

Това е едно от най-основните правила при използването на запетая. Но и едно от тези, при които се допускат най-много грешки. Съвсем в началото бихме искали да поясним, че сложно е всяко изречение, в което има повече от едно сказуемо (глагол). А запетаята има за цел да отдели смислово и граматически отделните прости изречения в състава на сложното.

Пример: Аз отидох на плажа, той ме видя, след което обърна главата си на другата страна.

При това правило изключенията са доста. Макар да са включени в състава на сложното изречение, простите не се отделят със запетая, ако са свързани по някой от следните начини:

  • със съюзите И и ИЛИ;
  • със съюза ДА;
  • с въпросителна дума – как, защо, кой, кога, дали, къде;
  • със съчетание от уточняваща дума – именно, точно, само, чак, едва и др. и съюз – когато, където, защото, ако, докато (Пример: Тръгнахме си точно когато купонът започна);
  • със съчетание от частицата НЕ и съюз (Пример: Извиках не за да го стресна, а за да се обърне).
Запетая се пише пред относителните местоимения който, когото, когато, където, както

Пример: Това е човекът, когото исках да ви представя.

Запетая се пише от двете страни на обръщения

Пример: Кажи ми, мамо, на колко беше като се омъжи?

Запетая се пише пред първата част на всеки сложен съюз

Сложните съюзи са онези, които се състоят от две или повече думи. Такива съюзи са например: МАКАР ЧЕ, ЗА ДА, ВЪПРЕКИ ЧЕ, ПРЕДИ ДА, ТАКА ЧЕ, СЛЕД КОЕТО и др. Много хора допускат грешка като разделят сложните съюзи със запетая, само защото знаят, че такава по правило се пише пред ЧЕ или КОЕТО. Но в състава на сложния съюз запетаята се пише пред първата дума от него.

Пример: Исках да изляза, въпреки че знаех, че ще завали.

Запетая се пише, за да се отделят безсъюзно свързаните еднородни части изречението.

Пример: Петя, Ива, Мими и Елена се записаха на курс по готварство.Пример 2: Аз харесвам еднакво силно английския, испанския и френския език.

Запетая се пише при свързване на обособени части в изречението

В този случай запетая се поставя преди и след обособената част.

Пример: Рошава и кална, тя се пъхна под изпраната завивка.Пример 2: Той, снажен и красив, падна на колене пред нея.

Запетая се пише при употребата на вметнати части

Отново преди и след тях.

Пример: Аз, разбира се, бях наясно за това от самото начало.

Но със запетая не се отделят думи или изрази, които са само вметнати и нямат друга функция в речта. Такива са: може би, според мен, следователно, навярно, вероятно, както казахте, честно казано, като че ли, наистина, очевидно, за съжаление, по всяка вероятност, все още, обаче, от една страна, общо взето, всъщност, първо, второ, за жалост, за щастие, да речем, знаете, изобщо, например.

Пример: Тя за жалост беше родена в бедно семейство и нямаше подобни възможности.

Запетая се пише при наличие на повтарящи се части

Пример: На рафта бяха наредени дънки, дънки, дънки и една пола до тях.

Запетая се пише при използването на междуметия

Пример: Ах, така се ядосах, че цялата почервенях от яд.

Запетая се пише пред съюзите ЗА ДА, БЕЗ ДА и ПРЕДИ ДА

И пред съюза ДА, ако е използван в смисъла на ЗА ДА или АКО

Запетая се пише пред ЗАЩОТО

Запетая се пише пред съчинителните съюзи И и ИЛИ, ако те се употребени повторно.

Пример: Или тръгваш с мен, или отивам сам.

Пред ИЛИ също се пише запетая, когато се използва в смисъл на с други думи, иначе казано, тоест…

Пример: Този възрастен човек, или дядо, е най-старият в племето.

Запетая се пише пред простите съчинителни съюзи – А, АЛА, ОБАЧЕ

Както и пред съюзите АМИ, НО, САМО ЧЕ

Запетая се пише само пред втория съюз от двойките ТУ-ТУ, НИТО-НИТО, ДАЛИ-ИЛИ, ХЕМ-ХЕМ и т.н.

Пример: Той ту тичаше, ту ходеше забързан натам.

Пример 2: Нямам намерение нито да ставам рано, нито да ходя на това мероприятие.

Със запетая се отделят частиците ЕЙ, ХЕЙ, БРЕ, БЕ, МА, МАРИ, когато се използват като обръщение

Пример: Ела тука, бре!

Освен граматически смисъл, запетаята има и огромен логически такъв. Тоест, в зависимост от това къде ще сложим дадена запетая смисълът на изречението може да се промени в тотално различна посока.

Пример: (Искам) Да знам, че всичко е наред.
Пример 2: Да, знам, че всичко е наред.
Публикувай отговор